1. Bilgilerimin doğru olduğunu, hatalı yazmış olduğum bilgilerimi kontrol edip organizasyon tarihinden önce düzeltilmesini talep edeceğimi, organizasyona kadar bilgilerimi düzelttirmediğim takdirde bilgilerimden doğabilecek her türlü sorumluluğu kabul ettiğimi ve kayıt formunda belirttiğim bilgilerin şahsıma ait olduğunu onaylıyorum.

2. Doğal afetler, terör, halk ayaklanması, genel yas veya terör riskleri sebebi ile yarışın iptal edilebileceğini veya tarih, güzergâh değişikliği yapılabileceğini biliyor ve kabul ediyorum.

3. Organizasyon için belirlenen buluşma yerinde ve saatinde bulunacağımı taahhüt eder aksi takdirde hiçbir hak talep etmeyeceğimi kabul ediyorum.

4. Organizasyonlarda gösterilen buluşma noktalarına kendi imkânlarım ile geleceğimi taahhüt ediyorum.

5. Organizasyon süresince tarafıma bildirilen görev noktasını kabul ederek görev yerimde kalacağımı taahhüt ediyorum.

6. Organizasyonlarda gerçekleşebilecek olumsuz durumlarda kurumumuzu zan altında bırakacak davranışlardan kaçınacağımı taahhüt ediyorum.

7. Organizasyonlarda grup çalışmalarına aykırı davranmayacağıma ve düzen bozacak davranışlardan kaçınacağımı taahhüt ediyorum.

8. Kendi adıma, varislerim, yöneticilerim, şahsi ve hukuki temsilcilerim adına, organizasyon öncesinde ve sonrasında aktiviteler esnasında başıma gelebilecek herhangi bir yaralanma, hasar veya sakatlık, ölüm durumlarında, organizatörlerin, organizasyonda görevli kişilerin, sponsorların, organizasyon temsilcilerinin sorumlu tutulmayacağını, her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu beyan ediyorum. Herhangi bir sağlık sorunumda, sağlık kuruluşunda göreceğim tüm tedavi masraflarının tarafımdan karşılanacağını beyan ediyorum.

9. Organizasyonda çekilmiş her türlü fotoğraf, film ve kaydın, reklam dâhil tümünün yasal amaçlı kullanımlarını ve bu formla verdiğim kişisel bilgilerimin kampanya, avantaj, ürün, hizmet tanıtımları, reklam ve pazarlama amaçlı muhafaza edilmesini, işbirliği içerisinde olunan kurumlarla paylaşılmasını onaylıyor ve bu sebeple her hangi maddi veya manevi bir hak talebinde bulunmayacağımı taahhüt ediyorum.

10. Aksini belirtmediğim sürece organizasyonu düzenleyen kurum tarafından bilgilendirme amaçlı olarak tarafıma gönderilecek SMS, e-posta, telefon vb. kanallardan bana erişilmesini onaylıyorum.

11. Organizasyonlarda tarafıma verilecek gönüllü kitini eksiksizce kullanacağımı ve tarafıma verilen gönüllü kitini organizasyona katılmamam durumunda yedi gün içerisinde geri teslim edeceğimi taahhüt ederim.

12. Organizasyonlarda kullanılacak gönüllü ekipmanlarımı T.C. kimlik numaralı kimlik belgem ile teslim almam gerektiğini biliyorum.

13. Ekipmanlarımı belirtilen tarihler arasında almadığım takdirde; sonrasında malzemeleri almak için herhangi bir hak iddia edemeyeceğimi biliyor ve kabul ediyorum.

14. Organizasyonlara tarafıma bildirilen uygun kıyafetle gelmeyi kabul ediyorum.

15. Çantamda değerli eşya, para, telefon, cüzdan vb. bulundurmamam gerektiğini, çantamın kaybolması durumunda tüm sorumluluğun şahsıma ait olduğunu kabul ediyorum.

16. Güvenlik ile ilgili kurallara uyacağımı kabul ediyorum.

17. Din, dil, ırk, mezhep, sosyal farklılıklar ve cinsiyet ayrımı gözetmeden farklı insanlarla birlikte çalışırken uyum sağlayacağımı, çalışmaları etik, ahlaki ve insani değerlere saygı göstererek spor odaklı sürdüreceğimi kabul ediyorum.

18. Organizasyonlardaki güvenlik için organizasyonu düzenleyen kurum yetkilileri ve emniyet yetkililerinin tebliğ edeceği kurallara uyacağımı, yarış günü üst ve çanta aramalarından geçeceğimi, güvenlik açısından tehlikeli görülmem durumunda yarışa katılmama müsaade edilmeyeceğini biliyor ve onaylıyorum.

19. Sedoxy Sports Events’in dağıttığı yağmurluk, t-shirt, şapka, balon, bayrak vs. gibi görseller dışında herhangi bir markayı, derneği, vakfı, örgütü, platformu, oluşumu temsil edecek tarzda afiş, pankart, balon vb. görsel materyal ile gelinmemesi gerektiğini ve gelinmesi durumunda yasal işlem başlatılacağını biliyorum.

20. Yarışı düzenleyen kurum/kuruluşa ait hem görsel, hem de basılı materyalde fiyat veya bilgilendirme özellikleriyle ilgili olası hatalar veya eksiklikler sebebi ile organizatörlerin ve kurumun/kuruluşun sorumlu tutulmayacağını biliyorum.

21. Yazılı ve görsel bilgilendirmelerde paylaşılan bilgilerde haber verilmeksizin revize ve değişikliği yapılabileceğini biliyorum.

22. Sedoxy Sports Events’in misyonu ve vizyonu doğrultusunda gönüllü olarak ve hiçbir maddi beklenti içinde olmadan destek vereceğimi, Sedoxy Sports Events çalışanı olmadığımı, gönüllü olarak görev alacağım etkinliklerden dolayı Sedoxy Sports Events’den maddi/manevi herhangi bir hak talep etmeyeceğimi onaylıyorum.

23. İletişim kurarken toplumsal hassasiyetleri, kişilerin içerisinde bulundukları psikolojik durumu, eğitim durumunu iyi analiz ederek Sedoxy Sports Events markasına gölge düşürecek söylem ve eylemlerden uzak duracağımı kabul ediyorum.

24 Sedoxy Sports Events markasını temsil eden görselleri üzerimde taşırken veya kullanırken toplumda örnek oluşturacak davranışlar sergilemem gerektiğini, olumsuz algılanacak davranışlardan ve söylemlerden uzak durmam gerektiğini biliyorum.

25. Organizasyon bünyesinde herhangi bir siyasi görüş ve kurum adına etkinlik veya söylemde bulunmayacağımı ve propaganda yapmayacağımı taahhüt ediyorum.

26. Destek vereceğim gönüllülük alanı için gerekli olan tüm uyum ve gönüllülük eğitimlerine katılacağımı, yazılı metinleri ve kuralları okuyarak hareket edeceğimi kabul ediyorum.

27. Sedoxy Sports Events gönüllüsü olarak görev yaptığım alanda tarafıma verilen görev tanımının gerekliliklerini yerine getireceğime, görevin gerçekleştirilmesinde gönüllüden kaynaklanan aksamaların yaşanmasına sebep olmayacağımı taahhüt ederim.

28. Gönüllülük görevlerimin uygulanmasında karşılaştığım her türlü sorun ve sıkıntıda, öncelikle bağlı olduğum birim lideri / yöneticiyle bağlantı kuracağımı, çözüm bulmak için ortak hareket etmem gerektiğini biliyorum.

29. Gönüllü olarak destek verdiğim alanla ilgili her türlü süreci yürütmeye hazır olduğumu, verilen ve kabul edilen görev tamamlayıncaya kadar devamlılık sağlayacağımı kabul ediyorum.

30. Sedoxy Sports Events gönüllüleri için gerçekleştirilen toplantı, seminer ve organizasyonlara katılmam gerektiğini kabul ediyorum.

31. Sedoxy Sports Events’in gönüllüleriyle e-mail ve cep telefonu bilgileri yoluyla iletişim kuracağını, faaliyetlerle ilgili bilgileri ve çeşitli duyuruları göndereceğini, bu iletişimin sağlıklı ve etkin yürütülebilmesi için başvuru form kaydındaki bilgilerimin güncel olması gerektiğini biliyorum.

32. Organizasyon esnasında çekilen görsel içeriklerinin (fotoğraf, video vs.) organizatör Sedoxy Sports Events tarafından tanıtım ve internet yoluyla kullanılabileceğini ve üçüncü partilerle paylaşabileceğini bu sözleşmeyi onaylayarak kabul etmiş olur.

33. Gönüllü çalışma saatlerine riayet edeceğimi, çalışabileceğim saatleri bildirdikten sonra hassasiyetle işleri tamamlamadan veya bağlı bulunduğum yöneticiden habersiz alandan ayrılmayacağımı biliyorum.

34.Organizasyon bünyesinde yürütülen faaliyetler sırasında edinilen bilgilerin gizliliğine ve erişilebilir kişisel bilginin korunmasına dikkat edeceğime, kişinin/kişilerin bilgilerinin gizliliği ve saygınlığına zarar verecek paylaşımlarda bulunmayacağımı taahhüt ederim.

35. Tarafımdan diğer katılımcılara, misafir veya davetliler gibi üçüncü şahıslara, kamuya veya Sedoxy Sports Events’s verilen zararlardan doğacak her türlü hukuki/cezai sorumluluğun kendime ait olduğunu ve derhal karşılanacağını gayri kabili rücu şekilde kabul eder, beyan ve taahhüt ederim.

36. Sedoxy Sports Events etik kurallarına aykırı herhangi bir hal ve davranışım tespit edildiğinde gönüllü sözleşmemin fesih edileceğini taahhüt ederim.

Yukarıda belirtilen organizasyona kayıt ve katılım şartlarını özgür iradem ile okudum ve anladım.

Yazım punto ölçülerinin ve yazım dilinin net ve anlaşılır olduğunu, kayıt ve katılım şartlarında yer alan tüm detayları gayri kabili rücu şekilde taahhüt ederek, Sedoxy Sports Events olarak etkinliğe katılıyorum.

Avşa Yarı Maratonu © 2022. Tüm Hakları Saklıdır.

Avşa Yarı Maratonu etkinliği bir Sedoxy Sports Events organizasyonudur.